Курс Java

Java

Дата старту:

13.04.2023

Тривалість:

70 годин

Онлайн
Вечір

19:00 – 21:30

Вт

Чт

Пн

19:00 – 21:30

Вт

19:00 – 21:30

Ср

19:00 – 21:30

Чт

19:00 – 21:30

Пт

19:00 – 21:30

Сб

19:00 – 21:30

Нд

19:00 – 21:30

Ціна

14 885 грн

Можлива оплата частинами
Записатися на курс

Для кого:

Курс для тих, хто хоче стати Java Developer з нуля.

Базові знання:

Курс для осіб без спеціальної освіти та досвіду роботи. Це можливість для кожного здобути високооплачувану роботу та продовжити розвиватись у сфері IT.

Короткий опис:

Java – друга за популярністю мова програмування у світі та найбільш використовувана мова для Backend’у. Її затребуваність на ринку висока, а нових проектів на Java з’являється все більше і більше.

Саме цьому Java Developer – одні з найбільш високооплачуваних спеціалістів у сфері ІТ.

Метою курсу «Java» від QALight є працевлаштування студента, тому ми побудували програму так, щоб ви отримали саме ті знання, які допоможуть вам отримати оффер, а також розвиватись надалі.

На курсі «Java» у QALight Ви зможете опанувати спеціальність Java-розробника з нуля до рівня Junior.

Це не просто курс, а комплекс із декількох модулів:

 1. JAVA SE
 • Введення в програмування мовою Java (вступний урок)
 • Налаштування робочого оточення
 • Основи синтаксису Java
 • Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП)
 • Робота з різними типами даних
 • Тестування
 • Знайомство з GIT
 • Робота з рядками
 • Масиви та колекції
 • Оператори в Java
 • Логічні умови і розгалуження
 • Циклічні операції
 • Обробка помилок
 • Робота з потоками введення/виведення інформації
 • Лямбда-вирази
 • Streаm в Java
 • Паралельне виконання завдань, багатопоточність
 • Анотації в Java
 • Створення і запуск файлу проекту

 

 1. JAVA EE
 • Maven як інструмент збірки проекту
 • Дебаг і рефакторинг
 • Графічний інтерфейс в Java
 • Система управління баз даних (СУБД)
 • Робота з БД в Java
 • Основи web-серверних технологій
 • HTML, JSP, основи верстки
 • Jsoup для роботи з web-контентом
 • Selenium для роботи і тестування web-контенту
 • Web-розробка на Java

 

 1. FRAMEWORKS IN JAVA
 • Hibernate-framework
 • Spring-framework

 

 1. Створення фінального проекту

Створення фінального проекту, який допоможе вам напрацювати опановані навички та отримати реальну практику, яку ви зможете продемонструвати на співбесіді.

Курс актуальний як для людей без спеціальної освіти та досвіду роботи, так і для спеціалістів-початківців, яким потрібно систематизувати свої знання та розвинути навички.

Java-розробка у QALight поєднує необхідну теоретичну базу та максимум практики на проектах, які стануть основою Вашого портфоліо для демонстрації їх майбутньому замовнику.

На курсі Ви:

 • Вивчите основи програмування, синтаксис Java, об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Дізнаєтеся основи клієнт-серверної взаємодії, верстку на HTML і JSP;
 • Опануєте роботу з базами даних і SQL;
 • Опануєте фреймворк Spring;
 • Створите фінальний проект, який зможе стати конкурентною перевагою при працевлаштуванні.

Команда тренерів QALight готова допомогти у досягненні мети стати розробником, адже це фахівці-практики у своїй галузі у найбільших компаніях України.

Всі студенти QALight отримують підтримку кар’єрних радників, які допомагають знайти цікаві вакансії, успішно пройти співбесіду, отримати оффер та надалі розвиватися у професії.

Для студентів створена гнучка система оплати.

Все це робить QALight лідером надання освітніх послуг у сфері IT.

Ми пропонуємо Вам не просто курс «Java». QALight готова стати гарантом отримання навичок і знань для бажаної професії у сфері IT та перспективного майбутнього.

Також Ви отримуєте:

Свідоцтво про закінчення курсу

Знання надзвичайно затребувані на ринку

Програма курсу:

МОДУЛЬ I (JAVA SE)

 1. Вступ до програмування мовою Java (вступний урок)
 • Історія розвитку та версії Java
 • Практичне використання Java
 • Переваги та недоліки
 • Особливості роботи розробників у різних компаніях України (outsource, outstaff, product)

2. Налаштування робочого оточення

 • Java Development Kit (JDK)
 • Integrated Development Environment (IDE)
 • Maven
 • Tomcat
 • DataBases (PostgreSQL, H2, MongoDB)

3. Основи синтаксису Java

 • Ключові слова в Java
 • Об’єкти в Java
 • Клас Object
 • Поля та методи
 • Ідентифікатори
 • Інтерфейс і абстрактний клас
 • Рефлексія в Java

4. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП)

 • Різні підходи до програмування (ООП, АОП, функціональне тощо)
 • ООП – основи, принципи
 • Інкапсуляція
 • Спадкування
 • Поліморфізм

5. Робота з різними типами даних

 • Примітивні типи даних
 • Посилальні типи даних
 • Null і static об’єкти
 • Константи
 • Явне та неявне перетворення даних
 • Конвертація типів даних

6. Тестування

 • Поняття Quality Assurance
 • Навіщо розробникам тестування?
 • Автоматизація тестування
 • Різновиди тестування
 • Test Driven Development (TDD)

7. Знайомство з GIT

 • SVN vs GIT
 • Поняття “репозиторій”
 • Що таке “commit”
 • Популярні команди під час роботи з GIT
 • Розгалуження і паралельна розробка
 • Злиття гілок, в т.ч. за допомогою MergeRequest
 • Вирішення конфліктів

8. Робота з рядками

 • Склад рядка
 • String, StringBuffer, StringBuilder
 • Регулярні вирази
 • Формат рядків
 • Використання утиліт для роботи з рядками, в т.ч. зовнішніх бібліотек

9. Масиви та колекції

 • Поняття списку об’єктів
 • Масиви
 • Колекції – інтерфейс Collection
 • Відмінності реалізацій колекцій (List, Set, Queue)
 • Сортування колекцій
 • Map в Java

10. Оператори в Java

 • Арифметичні
 • Логічні
 • Побітові
 • Пріоритет операторів

11. Логічні умови та розгалуження

 • if
 • if-else
 • if-else-if
 • switch
 • тернарний оператор

12. Циклічні операції

 • Поняття циклічності
 • for
 • while
 • do-while
 • for-each

13. Обробка помилок

 • Error vs Exception
 • Checked і Unchecked виключення
 • Ієрархія помилок і виключень
 • Синтаксис при роботі з виключеннями
 • Створення власних виключень та їхня обробка

14. Робота з потоками введення/виведення інформації

 • InputStream/OutputStream
 • Reader/Writer
 • Робота з файловою системою
 • Робота з різними типами файлів (XML, JSON)

15. Лямбда-вирази

 • Функціональний інтерфейс
 • Синтаксис лямбда-виразів
 • Термінальні лямбда-вирази
 • Switch з використанням лямбда в Java 11

16. Stream в Java

 • Поняття Stream API
 • Способи створення Stream
 • Методи Stream (конвеєрні, термінальні)
 • Фільтрація та сортування під час роботи зі стрімами

17. Паралельне виконання завдань, багатопоточність

 • Поняття “потік”
 • Клас Thread та інтерфейс Runable
 • Потоки-демони
 • Застосування багатопоточності

18. Анотації в Java

 • Поняття “анотація”
 • Створення власних анотацій
 • Застосування анотацій

19. Створення і запуск файлу проекту

 • Експорт та імпорт проекту
 • Можливості конвертації
 • Запуск з параметрами

МОДУЛЬ II (JAVA EE)

1. Maven як інструмент збірки проекту

 • Maven vs Ant
 • Maven репозиторій
 • Структура Maven проекту
 • Робота з pom.xml
 • Перетворення раніше створеного web-додатка в maven-проект
 • Налаштування збірки проекту
 • Запуск різних команд Maven, збірка проекту

2. Дебаг і рефакторинг

 • Поняття рефакторинга
 • Дебаг в IDE
 • Breakpoint, Breakpoint with condition, Expression

3. Графічний інтерфейс в Java

 • Бібліотеки Abstract Window Toolkit (AWT) і Swing
 • JavaFX
 • Модулі для відтворення графічного інтерфейсу (WindowBuilder, Scene Builder…)

4. Система управління баз даних (СУБД)

 • СУБД – історія розвитку, різновиди, застосування, рейтинги…
 • Реляційні і noSql бази даних
 • СУБД Oracle/PostgreSQL/H2 (virtual)
 • Data Definition Language (DDL)
 • Structured Query Language (SQL)
 • CRUD операції
 • Dump і Backup баз даних
 • Зв’язування таблиць (Primary Key і Foreign Key)
 • Запити з підзапитами
 • Різновиди команди JOIN
 • Команди GROUP і ORDER BY

5. Робота з БД в Java

 • Connection для різних БД
 • Data Access Object (DAO)
 • Statement і PreparedStatement, передача аргументів на запит
 • Створення DAO-класів для роботи з таблицями БД

6. Основи web-серверних технологій

 • Що таке сервер
 • Налаштування сервера на прикладі Tomcat
 • URI та його складові (URL, URN)
 • Протокол HTTP
 • Налаштування пошуку
 • Метод, заголовок, тіло запиту

7. HTML, JSP, основи верстки

 • Теги, атрибути, стилі
 • Таблиці стилів (CSS)
 • Динамічні Web-сторінки
 • HTML vs JSP

8. Jsoup для роботи з web-контентом

 • Клієнт-сервіс на прикладі додатка PostMan
 • Document Object Model (DOM)
 • Jsoup як інструмент для роботи з web-контентом
 • Створення запитів використовуючи різні методи HTTP
 • Обробка даних відповіді сервера

9. Selenium для роботи і тестування web-контенту

 • Поняття web-драйвера
 • Налагодження та запуск web-драйвера на прикладі ChromeDriver
 • Виконання команд як емуляція дій користувача
 • Запуск драйвера в фоновому режимі
 • Selenium як інструмент для створення ботів

10. Web-розробка на Java

 • MVC модель
 • Структура web-додатка
 • Що таке Servlet
 • Створення простого web-додатка
 • Запуск web-додатка за допомогою IDE
 • Процедура розгляду заяв про клієнта, в тому числі з різними параметрами
 • Взаємодія з сервісами й утилітами в додатку
 • HttpFilter для обробки запитів
 • Використання зовнішніх бібліотек
 • Експорт проекту в war-файл
 • Деплой проекту
 • Запуск та налаштування сервера для забезпечення доступу із зовнішніх ресурсів

 

МОДУЛЬ III (FRAMEWORKS IN JAVA)

1. Hibernate-framework

 • Object-Relational Mapping (ORM) в Java
 • Hibernate як “де-факто” стандарт реалізації JPA
 • Налаштування Hibernate за допомогою XML-файла
 • Налаштування Hibernate за допомогою properties-файлу
 • HQL для створення запитів
 • Створення Native SQL запитів

2. Spring-framework

 • Inversion of Control (IoC)
 • Dependency Injection як реалізація IoC
 • Поняття Bean як компонент контексту Spring
 • Конфігурація Spring за допомогою XML-файла
 • Конфігурація Spring за допомогою анотацій
 • Профілі в Spring
 • Різновиди фреймворка Spring
 • Spring-boot для створення web-додатків
 • Spring-data як альтернатива Hibernate
 • Міграції даних
 • Swagger API
 • Тестування з використанням контексту Spring
 • Тестування з використанням Mock-об’єктів
 • Spring-security

ФІНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Читати далі