Розробка CMS на основі PHP

Дата старту:

29.07.2023

Тривалість:

30 годин

Онлайн
Вихідний день

10:00 – 13:00

Сб

Нд

Пн

10:00 – 13:00

Вт

10:00 – 13:00

Ср

10:00 – 13:00

Чт

10:00 – 13:00

Пт

10:00 – 13:00

Сб

10:00 – 13:00

Нд

10:00 – 13:00

Ціна

5 445 грн

Записатися на курс

Тренери:

Дата старту:

02.08.2023

Тривалість:

30 годин

Онлайн
Вечір

19:00 – 21:00

Пн

Ср

Пт

Пн

19:00 – 21:00

Вт

19:00 – 21:00

Ср

19:00 – 21:00

Чт

19:00 – 21:00

Пт

19:00 – 21:00

Сб

19:00 – 21:00

Нд

19:00 – 21:00

Ціна

5 445 грн

Записатися на курс

Тренери:

Вивчення мови програмування PHP шляхом побудови власної системи управління контентом.

Цей курс – це третій етап повного курсу FullStack Web Developer.

Обов’язкова вимога:

Також Ви отримуєте:

Свідоцтво по закінченню курсу

Своя особиста CMS-система

Дуже затребувані знання

Програма курсу:

1 заняття:

Local Development Environment

Розгортання середовища розробки (Apache, PHP і MySQL)

Основи PHP

Вбудовування PHP у HTML

Використання динамічних даних

Вставка коментарів у PHP

Типи даних. Змінні й константи.

Операції над числовими, логічними й рядковими змінними.

Вирази, оператори й засоби управління процесом виконання програми в PHP.

2 заняття:

Основні структури

Константи

Керуючі структури

Робота з конструкціями if-else і switch-case

Порівняння й логічні оператори

Робота з циклами foreach, for і while

Робота з математичними функціями

3 заняття:

Функції в PHP

Вбудовані функції PHP

Функції для роботи з файловою системою й каталогами.

Функції для користувача

Визначення функцій

Область видимості змінних. Глобальні й локальні змінні.

Параметри функцій

Значення, що повертаються з функцій

Вкладені функції

Рекурсивна функція

4 заняття:

 Масиви

Індексований масив

Асоціативні масиви

Багатовимірні масиви

Функції для роботи з масивами

Стеки й черги

Сортування масиву

5 заняття:

Введення в HTTP-запити

Принципи роботи протоколу HTTP

Робота з формами

Методи GET і POST

Перевірка форми. Обробка помилок

Витяг інформації з форми

6 заняття:

Робота з файлами

Робота з файлами

Відкриття та створення файлів

Запис файлів

Читання файлів

Видалення файлів

Передача файлів на сервер

Робота з каталогами

Створення каталогів

Видалення каталогів

7 заняття:

 Вбудовані функції і змінні

Функції для роботи зі змінними

Математичні функції

Робота зі строковими функціями

Сімейство print

Функції substr, str_replace

Функції explode і implode

Функції дати й часу

Перетворення рядка

Суперглобальні змінні

Підключення файлів

Робота з регулярними виразами

8 заняття:

Основи роботи з базами даних

Основи роботи з базами даних

Введення в PhpMyAdmin

Проектування бази даних. Створення бази

Таблиці

Основні поняття мови SQL. Оператори SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Первинні ключі. Нормалізація.

Дамп

Інтерфейс PDO

Функції PHP для роботи з MySQL. Підключення до бази даних. Виконання запитів. Вибірка наборів даних.

Команди ORDER BY, LIMIT, COUNT, LIKE в SQL

9 заняття:

 Сесії та Cookie

Принципи роботи Cookie

Cookie-файли.

Відправка Cookie клієнту

Прийом Cookie на стороні сервера

Cookie з тимчасової міткою

Сегментація Cookie

Функції авторизації

Перевірка пароля

Загальне поняття хешу

Хешування пароля

Сеанси. Механізми роботи сесій.

Відкриття сесій

Змінні сесії

Сесійні Cookie

Закриття сесій

Передача заголовків HTTP.

10 заняття:

Концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)

Класи та об’єкти

Інкапсуляція

Створення класу

Конструктор і деструктор

Успадкування

Модифікатори доступу

11 заняття:

Геттери й сеттери

Поліморфізм

Перевизначення властивостей

Перевизначення методів

Фінальні методи і класи

Статичні методи і властивості

Константи класу

Абстрактні класи

Інтерфейси

try … catch

InstanceOf

12 заняття:

Введення в CMS

Створення бази даних і таблиць для CMS

Підключення до бази даних

Вставка даних у таблиці та їх відображення

CRUD

13 заняття:

CMS — Авторизація

Авторизація через файли

Авторизація через cookie

Авторизація через бази даних

Створення таблиці користувачів і вставка даних

Відображення користувачів в адмінці

Додавання користувачів

Видалення користувачів

Зміна ролей користувачів

Оновлення користувача

14 заняття:

Аутентифікація

Реєстрація та авторизація одночасно

Створення сторінки входу

Права доступу користувачів до сайту

Установка сесії

Вихід

Створення профілю

Відображення призначених для користувача даних

Оновлення даних користувача

15 заняття:

CMS — Dashboard

Розбивка на сторінки

Коментарі

Додавання WYSIWYG Editor

Шифрування паролів користувачів

Фільтрація та валідація форм

Криптографічні функції

Безпека роботи з БД

SQL Injection – Як запобігти

Захист від XSS

Читати далі