База знань

Познайомившись з компанією QALight ближче, Ви могли прийти до висновку, що основною спрямованістю навчання в нашому тренінг-центрі є саме тестування програмного забезпечення.

І це справді так. Процес тестування ПО в загальному циклі розробки програмного забезпечення займає далеко не останнє місце. Адже якщо метою етапу «Кодування» є безпосередньо створення програмного продукту, то метою «Тестування» є зробити створений продукт максимально працездатним і відповідним очікуванням замовника.

Але дане твердження трохи узагальнене і не точне, так як воно грунтується на тому, що дуже багато людей ставлять поняття «тестування» і «QA» на один щабель.

Потрібно чітко розуміти, що:

QA (QualityAssurance) - це процес забезпечення якості і полягає не тільки в тестуванні. Як каже Вікіпедія: Забезпечення якості - це процес або результат формування необхідних властивостей і характеристик продукції в міру її створення, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції. Іншими словами, QA - це турбота про якість програмного забезпечення, яка виникає вже на найперших етапах розробки, аж до планування, і не залишає його до останнього етапу.

Тестування програмного забезпечення - це тільки одна з областей QA, яка полягає в дослідженні програмного продукту, в результаті якого можна встановити ступінь відповідності реальної поведінки ПО і його очікуваної (запланованої) поведінки. Тому, процес тестування - це не просто процес пошуку помилок, як люблять часто говорити не досвідчені претенденти працевлаштування. Тестування - багатогранно і має свої види, рівні і методи, з якими Ви можете ознайомитися в нашій Базі знань!