База знань

Test case

Ще однією обов’язковою сутністю, з якою зустрічається кожен тестувальник, є Test Case (Тестовий випадок).

Test Case – це тестовий артефакт, суть якого полягає у виконанні деякої кількості дій та/або умов, необхідних для перевірки певної функціональності програмної системи, що розробляється.

Структура даного артефакту полягає в «трійці»:

Виконувана дія (Action) – Очікуваний результат (Expected result) – Фактичний результат (Test result).

Безпосередньо сам тестовий випадок складається з 3 частин:

  • PreConditions (Передумови) – або список кроків, які приводять систему, що перевіряється, у стан, придатний для тестування, або список перевірок умов того, що система вже знаходитися в необхідному стані.
  • Test Case Description (Опис тестового випадку) – список дій, за допомогою яких здійснюється основна перевірка функціоналу (після якої і порівнюється фактичний результат із очікуваним).
  • PostConditions (Післяумови) – список дій, які повертають систему в початковий стан.testcaseСпосіб написання тест кейсів та їх структура може бути різна в кожній компанії або команді: мати різні глибини опису необхідних дій та результатів, мати різні структурні складові. Але, хороша структурованість та висока зручність шаблонів тестових випадків, може значно скоротити час рутинних заповнень форм та підвищити ефективність команди в цілому.

Зв'язатися з нами

    Адреса: м. Київ, 03058, а/с 24