База знань

Тестування на відмову та поновлення

Тестування на відмову та відновлення (Failover and Recovery Testing) – вид тестування, основною місією якого є визначення здатності ПЗ до опору та відновленню після збоїв у роботі, які виникли як всередині програми, так і від інших програмно-незалежних факторів (апаратура, мережа і т.д.).

Даний вид тестування має досить специфічний (порівняно з іншими видами) підхід до виконання тестів, так як об’єктами дослідження є:

  • Поведінка ПЗ при перериванні обробки даних.
  • При втраті мережі.
  • При відключенні електроенергії (на стороні клієнта або сервера).
  • При втраті підключення носіїв даних.

Отже і різні сценарії тестування розробляються спираючись на вищезгадані фактори впливу на здатність ПЗ до відновлення після збою.

Тестування на відмову та відновлення особливе актуально при розробці систем, які повинні працювати протягом тривалого часу, аж до 24/7. Від здатності такого ПЗ відновлювати працездатність після непередбаченої ситуації, а також мінімізувати втрати даних буде залежати не тільки репутація компанії-розробника, а часом і щось більше, ніж гроші.

При моделюванні ситуації збою, оцінюється як ступінь втрати даних (чи знаходиться вона в межах допустимого), так і здатність системи протоколювати всі транзакції та статус їх виконання.

recovery_testing

Зв'язатися з нами

    Адреса: м. Київ, 03058, а/с 24