База знань

Тест дизайн (Test Design)

Тест дизайн (Test Design) – етап процесу тестування програмного забезпечення, на якому проектуються та створюються тестові випадки, що відповідають заданим раніше цілям та критеріям тестування.

План роботи над тест дизайном (Test Design):

  1. Розгляд наявних проектних артефактів, наприклад, специфікація, моделі тощо;
  2. Написання специфікації тест дизайну;
  3. Створення та проектування тестових випадків.

Співробітники, які несуть відповідальність за тест дизайн (Test Design) та їх ролі:

  • Тест-аналітик – визначає, ЩО саме підлягає тестуванню, тобто об’єкт тестування;
  • Тест-дизайнер – визначає шлях та спосіб проведення тестування, тобто, ЯК проводити тестування.

Отже, можна сказати, що робота тест-аналітиків і тест-дизайнерів полягає в тому, аби, використовуючи різні стратегії та техніки тест дизайну, створити оптимальний набір тестових випадків, які забезпечували б достатнє тестове покриття додатку, що проходить тестування. Але, на жаль, найчастіше функції цих спеціалістів виконують тестувальники. Це відбувається з метою економії, але на якість кінцевого продукту це впливає негативно. Спочатку страждає якість тестів, тестування, а врешті-решт і програмного забезпечення.

Тому сучасний тестувальник повинен знати, що таке тест дизайн (Test Design) і як його проводити.

Зв'язатися з нами

    Адреса: м. Київ, 03058, а/с 24