База знань

Верифікація та валідація

Ці два поняття тісно пов’язані з процесами тестування і забезпечення якості. На жаль, їх часто плутають, хоча відмінності між ними досить істотні.

Верифікація (Verification) – це статична практика перевірки документів, дизайну, архітектури, коду, тощо

 • Верифікація – це процес який включає в себе перевірку Plans, Requirement Specifications, Design Specifications, Code, Test Cases, Chek-Lists, etc.
 • Верифікація завжди проходить без запуску коду.
 • Верифікація використовує методи – reviews, walkthroughs, inspections, etc.
 • Верифікація відповідає на питання “Чи робимо ми продукт правильно?”
 • Верифікація допоможе визначити, чи є програмне забезпечення високої якості, але воно не гарантує, що система корисна. Перевірка пов’язана з тим, що система добре спроектована і безпомилкова.
 • Верифікація відбувається до Валідації.

Вона містить всі активності які дозволяють досягти високої якості програмного забезпечення:

 1. Inspection in software engineering, refers to peer review of any work product by trained individuals who look for defects using a well defined process. (Fagan inspection)
 2. Walkthroughs in software engineering, a walkthrough or walkthrough is a form of software peer review «in which a designer or programmer leads members of the development team and other interested parties go through a software product, and the participants ask questions and make comments about possible errors, violation of development standards, and other problems ».
 3. Reviews in software development, peer review is a type of software review in which a work product (document, code, or other) is examined by its author and one or more colleagues, in order to evaluate its technical content and quality.

Валідація (validation) – це процес оцінки кінцевого продукту, необхідно перевірити, чи відповідає програмне забезпечення очікуванням і вимогам клієнта. Це динамічний механізм перевірки та тестування фактичного продукту.

 • Валідація завжди включає в себе запуск коду програми.
 • Валідація використовує методи, такі як тестування Black Box, тестування White Box і нефункціональне тестування.
 • Валідіція відповідає на питання “Чи робимо ми правильний продукт?”
 • Валідація перевіряє, чи відповідає програмне забезпечення вимогам і очікуванням клієнта.
 • Валідація може знайти помилки, які процес Верифікації не може зловити.
 • Валідація відбувається після Верифікації.

На практиці, відмінності верифікації та валідації мають велике значення: замовника цікавить більшою мірою валідація (задоволення власних вимог); виконавця, в свою чергу, хвилює не тільки дотримання всіх норм якості (верифікація) при реалізації продукту, а й відповідність всіх особливостей продукту бажанням замовника.

Зв'язатися з нами

  Адреса: м. Київ, 03058, а/с 24