IT Project Manager

Дата старту:

24.06.2021

Тривалість:

48 годин

Онлайн
Вечір

19:00-21:50

Вт

Чт

Пн

19:00-21:50

Вт

19:00-21:50

Ср

19:00-21:50

Чт

19:00-21:50

Пт

19:00-21:50

Сб

19:00-21:50

Нд

19:00-21:50

Ціна

9 600 грн

Можлива оплата частинами
Записатися на курс

Тренери:

13.09

 

Структура побудована за принципом «від загального до конкретного». Перший модуль з чотирьох покриває більшість сфер знань стандарту PMBOK. Він охоплює і основні принципи управління проєктом і методології управління, й інструменти тактичного менеджменту. Другий модуль присвячений управлінським навичкам. Третій – роботі з командою, замовником, зацікавленими сторонами. В рамках третього модуля додатково буде розглянуто інтегральну динаміку розвитку команд та їх членів. Останній, четвертий, модуль покриває фактори середовища, в яких працює PM, включаючи складні use cases та дає пояснення відповідним поведінковим моделям. У програмі курсу будуть домашні завдання на вивчення методологій і інструментів, тести для зворотного зв’язку, практичні вправи з моделюванням процесу вирішення менеджерських завдань.

Тривалість:
48 академічних годин

Стандарти сесійних матеріалів:

PMBOK, концепція Lean, фреймворк LeSS, методології ТОС, Scrum, Kanban

Цільова аудиторія:

Фахівці, для яких менеджмент в ІТ є новим напрямком, які планують змінити професію або очікують підвищення.

Менеджери, для яких ця посада є новою. Змінили вектор кар’єри з QA, DEV або інших ІТ професій або перейшли в ІТ компанію в ролі PM.

Менеджери, які вже керують проєктами в ІТ, проте відчувають брак або несистемність теоретичних знань.

Менеджери, які вже керують проєктами в ІТ, але бажають розширити практичний інструментарій.

Що отримає ЦА після проходження курсу?

Володіють систематизованими знаннями про управління проєктами, що засновані на стандартах і розширеннях PMBOK.

Знають та вміють застосовувати на практиці методи та методики оцінки, планування, бюджетування, контролю проєкту.

Володіють комплексними знаннями з організації проєктної діяльності від ініціації до закриття проєкту.

Володіють інструментами роботи з командою, знають принципи командоутворення.

Можуть претендувати на роль PM в ІТ компанії.

Також Ви отримуєте:

Свідоцтво про завершення курсу

Надзвичайно затребувані знання

Програма курсу:

Модуль 1 — Управління проєктом

Заняття 1. Процес управління. Структура управління.
1. Стратегія управління

 1. Види структур компанії
 2. Роль менеджера
 3. Матриця відстежування вимог
 4. Співвідношення бізнес цілей і обов’язків менеджера

Заняття 2. Методології управління. Життєвий цикл проєкту. Поняття delivery.
1. Життєвий цикл. Процес. SDLC

 1. Критичний шлях.
 2. Методології. Різниця між ними. Особливості застосування.
  — Lean. TOC
  — Scrum, LeSS
  — Kanban

Заняття 3. Тривалість та об’єм.
1. Алгоритми оцінювання термінів

 1. Форми подання об’єму. WBS. декомпозиція

Заняття 4. Якість та вартість.
1. Бюджетування

 1. Управління якістю
 2. Балансування між Тривалістю, об’ємом та вартістю

Заняття 5. Моніторинг та контроль.
1. Поняття метрик
2. Система контролю метрик проєкту
3. Інтеграція процесу контролю у життєвий цикл

 1. Моніторинг. Фіксація результатів проєкту
  5. KPI vs. OKR

Заняття 6. Робота з ризиками.
1. Реєстр ризиків
2. Обробка ризиків. Управління ризиками
7. Тренінг

Модуль 2 — Управлінські навички

Заняття 7. Зворотній зв’язок.
1. Типи. Методика надання зворотного зв’язку.

 1. Позитивний, негативний зворотний зв’язок
 2. Зустрічі 1to1

Заняття 8. Прийняття рішень.
1. Підходи до пошуку рішень управлінських завдань

 1. Системне мислення
 2. Фіксація рішень

Заняття 9. Комунікації.
1. Ефективні комунікації
2. Робота з невербальними каналами комунікацій

Заняття 10. Делегування. Автоматизація. Інструментарій.
1. Зона відповідальності. Автономія

 1. Делегування
 2. Інструменти автоматизації типових або унікальних процесів

Модуль 3 — Робота з людьми

Заняття 11. Робота з командою.
1. Формування команди. Відбір людей

 1. Побудова довірчих відносин
 2. Управління конфліктами
 3. Наставництво
 4. Інтеграція нових людей
 5. IDP
 6. Робота з мотивацією
 7. Впровадження змін

Заняття 12. Інтегральна динаміка.
1. Що таке інтегральна динаміка?

 1. Застосування у менеджменті
 2. Стратегія роботи з людьми різних типів

Заняття 13. Робота зі stakeholders. Переговори.
1. RACI

 1. Збір вимог
 2. Бізнес аналітика
 3. Ведення переговорів. Інструменти
 4. Конструктивні переговори
 5. Фасилітація, модерація

Заняття 14. Пост-тренінг

Модуль 4 — Фактори середовища

Заняття 15. Структура ІТ компаній. Взаємодія ролей. Методології управління ПЗ (повтор з т.зв. рівня зрілості компанії).
1. Взаємодія ролей у ІТ компанії

 1. Рівні зрілості компаній. Особливості ролі менеджменту

Заняття 16. Професійна етика. Рекрутинг.
1. Професійна відповідальність

 1. Кодекс етики
 2. Рекрутинг у ІТ
Читати далі